ไร่เครือวัลย์ รีสอร์ท มวกเหล็ก สระบุรี

บริการที่พัก/บ้านพัก ห้องประชุม-สัมมนา มวกเหล็ก สระบุรี
สำหรับพักแรม / เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดในอำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 
ภายในห้องพักตกแต่ง แตกต่างกันออกไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สงบและอบอุ่นที่รายล้อมด้วยหุบเขา
ห้องพักค่ายลูกเสือและกิจกรรมค่ายลูกเสือ
ห้องพักแบบรีสอร์ท
บ้านพัก(รับรองคณะครู)
ห้องประชุม
แผนผังเครือวัลย์ รีสอร์ท
เว็บสำเร็จรูป
×