ไร่เครือวัลย์ รีสอร์ท มวกเหล็ก สระบุรี

บริการที่พัก/บ้านพัก ห้องประชุม-สัมมนา มวกเหล็ก สระบุรี
สำหรับพักแรม / เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดในอำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 
ภายในห้องพักตกแต่ง แตกต่างกันออกไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สงบและอบอุ่นที่รายล้อมด้วยหุบเขา
ห้องพักค่ายลูกเสือและกิจกรรมค่ายลูกเสือ
ห้องพักแบบรีสอร์ท
บ้านพัก(รับรองคณะครู)
ห้องประชุม
สำรองห้องพัก

นาง เครือวัลย์ เจริญทรัพย์ เลขที่ 055-1-52968-7 ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขามวกเหล็ก
นาย สุพกาญจน์ เจริญทรัพย์ เลขที่ 389-2-31545-2 ธ.ทหารไทย สาขามวกเหล็ก
น.ส. ขวัญดาว เจริญทรัพย์ เลขที่ 142-230-933-9 ธ.กสิกรไทย สาขาปากเกร็ด
น.ส. ขวัญดาว เจริญทรัพย์ เลขที่ 305-287977-0 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาปากเกร็ด
แผนผังเครือวัลย์ รีสอร์ท
เว็บสำเร็จรูป
×