ไร่เครือวัลย์รีสอร์ท มวกเหล็ก สระบุรี & ค่ายลูกเสือ มวกเหล็ก สระบุรี

มีบริการบ้านพักและเป็นค่ายพักแรม สำหรับนักเรียน นักศึกษา อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สงบและอบอุ่นที่รายล้อมด้วยหุบเขา ห่างน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ไม่เกิน 3 กม. 

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีอินเตอร์เน็ต WiFi ไว้คอยบริการทุกท่าน ภายในรีสอร์ท, บ้านพัก & ค่ายลูกเสือ ยังมีฐานกิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายให้ได้ร่วมสนุก

อีกทั้งยังมีห้องประชุมติดแอร์ แห่งแรกในสระบุรี สำหรับอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และค่ายวิชาการ นอกจากนั้น ยังมีสถานที่เดินทางไกลรอบค่าย และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ไม่ว่าจะเป็น ล่องแก่ง, เที่ยวน้ำตก, เที่ยวไร่องุ่น, เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทุ่งดอกทานตะวัน หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ มากมาย ไร่เครือวัลย์ มีบ้านพัก ห้องประชุม มวกเหล็ก สระบุรี ไว้คอยต้อนรับทุกๆท่าน
ไร่เครือวัลย์ รีสอร์ท มวกเหล็ก สระบุรี 

บริการที่พัก/บ้านพัก ห้องประชุม - สัมมนา มวกเหล็ก สระบุรี
สำหรับพักแรม / เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด
ในอำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 
ภายในห้องพักตกแต่ง แตกต่างกันออกไป
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สงบและอบอุ่นที่รายล้อมด้วยหุบเขา
ไร่เครือวัลย์ รีสอร์ท มวกเหล็ก สระบุรี 

บริการที่พัก/บ้านพัก ห้องประชุม - สัมมนา มวกเหล็ก สระบุรี
สำหรับพักแรม / เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด
ในอำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 
ภายในห้องพักตกแต่ง แตกต่างกันออกไป
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สงบและอบอุ่นที่รายล้อมด้วยหุบเขา
แผนผังเครือวัลย์ รีสอร์ท & แคมป์ปิ้ง
ห้องประชุม สัมมนา จัดงานเลี้ยง
ห้องพัก บ้านพัก แบบรีสอร์ท
บรรยากาศไร่เครือวัลย์
เว็บสำเร็จรูป
×